Holly: A Christmas Tale

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista
Memory: 256 MB
DirectX: 9.0 or later
CPU: P800

Popadn?te lek kakaa, zapn?te si svou oblbenou Vno?n hudbu a zahrajte si tuto asnou novou hru hledn skrytho p?edm...